Anna palautetta Lounapuisto -hankkeesta ja Lounapuiston kehittämisestä

Lounapuisto kiertotalouspuisto 2021-2023  -hanke päättyi elokuussa. Hankkeessa on  kehitetty Salossa sijaitsevaa Korvenmäen yritysaluetta ja -verkostoa tavoitteena luoda alueesta merkittävä kiertotalouden keskittymä – Lounapuisto kiertotalouspuisto – ja liittää se osaksi Suomen muita kiertotalouspuistoja. 

Hankkeen keskeiset toimenpiteet työpaketeittain:

TP1 Yhteinen visio ja tahtotila

TP2 Lounapuiston kiertotalousekosysteemin rakentaminen, toiminnan aktivointi ja fasilitointi, korkeakoulu-yritys -kumppanuuden käynnistäminen

TP3 Viestintä

Keräämme nyt näkemyksiä ja palautetta eri osapuolilta siitä, miten aluetta tulisi jatkossa kehittää ja millaista kiertotaloustoimintaa Lounapuistossa voisi tulevaisuudessa olla. Vastauksia hyödynnetään Lounapuiston jatkokehittämisessä. 

Vastaa kyselyyn ja kerro mitä ajatuksia sinulla on Korvenmäen alueen (Lounapuisto) kehittämisestä ja millaisia kiertotalouden toimintoja alueelle mielestäsi sopisi. 

Linkki kyselyyn


Lounapuisto kiertotalouspuisto
Helsingintie 541, 24100 Salo