Lounapuisto oli mukana Maailman kiertotalousfoorumissa 30.-31.5.

Lounapuisto-hanke oli Ekoteollisuuspuistojen verkoston kautta mukana Maailman kiertotalousfoorumissa, joka järjestettiin Helsingissä toukokuun lopussa. Kiertotalousfoorumi on Sitran vuosittain järjestämä tapahtuma, joka kokoaa liike-elämän toimijoita, päättäjiä ja asiantuntijoita yhteen keskustelemaan kiertotalouden ajankohtaisista asioista ja ratkaisuista. Tervetulleeksi tapahtumaan toivottivat Sitran yliasiamies Jyrki Katainen sekä Nordic Innovation-organisaation johtaja Svein Berg. Aloituspuheenvuoron piti Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans, ja aloituspaneelissa mukana olivat edustajat Maailmanpankista (Valerie Hickey), Pohjoismaiden investointipankista (André Küüsvek), yritysmaailmasta Tetra Pakista (Roberto Franchitti) ja Metsä Groupista (Ilkka Hämälä) sekä kaivosteollisuuden asiantuntija Patience Mpofu.   

Kiertotalousfoorumin useissa puheissa vedettiin suuria linjoja ja tuotiin vahvasti esille, että nykyisen talousmallin tulee muuttua ja ottaa ympäristö huomioon kaikissa toimissa. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi tuotteiden hinnoittelulla sekä lakien ja säädösten avulla. Tämänhetkinen tilanne, jossa neitseelliset raaka-aineet usein ovat halvempia kuin kierrätetyt, ei kannusta kiertotalouden mukaiseen toimintaan. Neitseellisen raaka-aineen hinnassa tulisi ottaa huomioon raaka-aineen hankinnasta alueelle ja sen luonnolle aiheutuvat muutokset ja tuhot. Kiertotalouden ratkaisuja on haettu myös muun muassa tuottajavastuun avulla, millä pyritään vaikuttamaan tuotteiden koko elinkaareen tuotteen valmistuksesta takaisinottoon ja kierrätykseen asti. Lisää vaikuttavia toimia ympäristön hyväksi tarvitaan juuri nyt, mistä tärkeän muistutuksen tapahtumassa toivat nuoret, muun muassa suomalais-ecuadorilainen ihmisoikeus- ja ympäristöaktivisti Helena Gualinga.  

Ekoteollisuuspuistojen verkosto oli tapahtumassa esittelemässä toimintaansa, jonka tarkoituksena onja eri  yhdistää Suomen kiertotalouden keskittymät toisiinsa. Näillä kiertotalousalueilla tavoitellaan materiaalien, energian ja tiedon kiertoa alueen toimijoiden välillä. Tällöin esimerkiksi yhdelle yritykselle tarpeeton materiaali voi olla toisen raaka-aine. Verkostoa vetää tänä vuonna Yrityssalo. Ekoteollisuuspuistojen verkostolla oli tapahtumassa oma piste, jossa myös Lounapuisto edusti. Osastolla seitsemän puistoa esitteli sekä omaa, että ekoteollisuuspuistojen verkoston toimintaa. Verkosto herätti suurta kiinnostusta kansainvälisten vieraiden keskuudessa, koska tämän tyyppistä yhteistä tekemistä ei heidän maissaan tunneta. Keskusteluja käytiin muun muassa puistojen sertifioinneista, tiedon jakamisen tärkeydestä ja puistojen erikoistumisesta.  

Tapahtuman ohjelmaan kuuluivat myös rinnakkaissessiot, joiden teemat vaihtelivat eri tuotteiden ja raaka-aineiden kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä energiaan, kuluttajan valintojen merkitykseen, päätöksentekoprosesseihin ja kiertotalousstrategioihin. Vetyä ja sen merkitystä kiertotalouden energiamuotona käsiteltiin mielenkiintoisissa esityksissä niin ABB Oy Simo Säynevirran kuin Flexens Oy Szilvia Haiden johdolla. Puheenvuoron saivat myös kolme alansa edistyksellisimpiin kuuluvaa startup yritystä, kuten Hycamite TCD Technologies, joka tuottaa puhdasta vetyä ja teollisuuslaatuista kiinteää hiiltä halkaisemalla metaania omalla nollapäästötekniikalla, ja Stargate Hydrogen, joka kehittää  alkalisen elektrolyysitekniikan avulla vedyn tuottamista vedestä, sekä Solar Foods, joka kehittää teknologiaa, jonka avulla ilmasta kerätään hiilidioksidia, josta tuotetaan ravintoproteiinia. 

Usealle kävijälle tapahtuman suurinta antia lienee kiertotalouden parissa eri sektoreilla toimivien ihmisten kohtaaminen ja verkostoituminen.  

Lisätietoa tapahtumasta löydät täältä https://www.sitra.fi/en/projects/wcef/. Vuoden 2024 Kiertotalousfoorumi järjestetään Brysselissä. 

Kirjoittajat: 

Noora Salmela, asiantuntija, Turun AMK, kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmä 

Maarit Jaakola, erityisasiantuntija, Turun AMK, kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmä 

Jouko Urmas, erityisasiantuntija, Yrityssalo Oy


Lounapuisto kiertotalouspuisto
Helsingintie 541, 24100 Salo