Mitä kiertotalous on?

Kiertotalous määritellään talousmalliksi, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita ja jossa omistaminen on toissijaista. Kiertotaloudessa etusijalla on palveluiden käyttäminen, tavaroiden jakaminen, vuokraaminen ja kierrättäminen. Kiertotalouden vastakohta on lineaarinen talousmalli, jossa tuotteet valmistetaan, kulutetaan ja heitetään pois, pahimmassa tapauksessa hyvin nopealla tahdilla.  

Tuotteet ja materiaalit ovat kiertotaloudessa tehokkaassa käytössä mahdollisimman kauan ja niiden arvo säilyy pitkään. Kun tuote tulee elinkaarensa päähän, sen materiaalit pyritään hyödyntämään uudelleen. Päämääränä on tuotannon ja palveluiden syklien sulkeminen (kuva).  

Keskeisiä raaka-aineita ja muita resursseja on maapallollamme vain rajallinen määrä, ja kuitenkin niiden kysyntä kasvaa. Kiertotaloutta tarvitaan, jotta estetään luonnonvarojen hupeneminen ja tavoitetaan ympäristöystävällisempi maailma vähentämällä lisäksi kasvihuonepäästöjä ja luontokatoa.  

LÄHTEET

Sitra – Mitä nämä käsitteet tarkoittavat?

Ethica – Kuinka kiertotalouteen siirrytään?

Euroopan parlamentti – Mitä kiertotalous on ja miksi sillä on merkitystä? 

Kiertotalouden perhoskuva.
Kuva: Ethica – Kuinka kiertotalouteen siirrytään?

Lisää kiertotaloudesta

Kiertotalous-Suomi

Kiertotalous-Suomi on osaamisen ja tiedon solmukohta, joka yhdistää ratkaisuja etsivät toimijat ja niiden tarjoajat. Verkosto tukee yrityksiä, kuntia, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja kiertotalouden parissa toimivia oman kiertotalouspolun löytämisessä.

FISS – Teollisten symbioosien palvelu

FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) on yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jolla pyritään auttamaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä sekä synnyttämään uutta liiketoimintaa.

Materiaalitori – jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta

Materiaalitori on kohtaamispaikka yritysten ja organisaatioiden jätteiden, sivuvirtojen ja ylijäämämateriaalien tuottajille ja hyödyntäjille. Voit ilmoittaa materiaaleista ja palveluista maksuttomasti!

KiertoaSuomesta.fi – biopohjaisten sivuvirtojen markkinapaikka

Biopohjaisten sivuvirtojen digitaalinen markkinapaikka, joka yhdistää materiaalien myyjät ja ostajat.

Kiertotalousakatemia

Kiertotalousakatemia on korkeakoulupohjainen kiertotalouden osaamiskeskus, joka auttaa sinua menestymään vihreässä siirtymässä.

Kiertotalouden termejä, kuvia ja infograafeja

Kiertotalouden termejä selityksineen, jotka on tuotettu Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kiertotalousosaajien yhteistyönä sekä infograafeja ja kuvia Syken julkaisuista. Kuvat on tarkoitettu kaikkien hyödynnettäväksi.


Lounapuisto kiertotalouspuisto
Helsingintie 541, 24100 Salo