Lounapuiston palvelut

Lounapuisto tarjoaa alustan ja verkoston monipuolisille kiertotalouden toiminnoille ja yhteistyölle. Lounapuistossa kehitetään innovatiivisia kiertotalousratkaisuja yhteistyössä yritysten, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.

Vierailukeskus Hehku

Hehkussa on mahdollisuus tutustua kiertotalouteen, tutkia kestäviä kulutustottumuksia, kierrätystä ja jätteiden hyödyntämistä sekä tutustua Lounavoiman ekovoimalaitokseen ja energiantuotantoon.

Hehkussa järjestetään räätälöityä jätehuoltoaiheista koulutusta ja ympäristöneuvontaa erilaisille ryhmille. Huomioithan, että vierailukeskus on avoinna ainoastaan erikseen sovittuina ajankohtina.

Pilotointi

Lounapuistossa on esimerkiksi kokeiltu hyödyntämiskelvottoman kaatopaikkakaasun muuntamista puhtaaksi biometaaniksi, rakennetaan täysin uudenlaista syvälämpövarastoa ja pohditaan ekovoimalaitoksen tuottaman hiilidioksidin hyödyntämistä.

Lounapuiston alueella on mahdollisuuksia kokeilla uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja tai pilotoida uutta teknologiaa.


Kiertotalouden koulutus ja osaamisen rakentaminen

Lounapuisto-hanke perustuu kiertotalouteen. Kiertotalous määritellään talousmalliksi, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita ja jossa omistaminen on toissijaista. Kiertotaloudessa etusijalla on palveluiden käyttäminen, tavaroiden jakaminen, vuokraaminen ja kierrättäminen.

Kiertotalouden vastakohta on lineaarinen talousmalli, jossa tuotteet valmistetaan, kulutetaan ja heitetään pois, pahimmassa tapauksessa hyvin nopealla tahdilla.

Alueen mahdollisuudet

Lounapuisto tarjoaa alustan ja verkoston monipuolisille kiertotalouden toiminnoille ja yhteistyölle. Lounapuistossa kehitetään innovatiivisia kiertotalousratkaisuja yhteistyössä yritysten, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.

Lisätietoja sijoittumismahdollisuuksista ja vapaista tonteista alla olevista linkeistä.Lounapuisto kiertotalouspuisto
Helsingintie 541, 24100 Salo