Peab jatkaa toimintaa Lounapuiston alueella

Lounais-Suomen jätehuolto Oy (LSJH) ja Peab Industri Oy ovat uusineet vuokrasopimuksen Peab Industrin toimintojen jatkumisesta Salon Lounapuiston alueella. Tällä hetkellä alueella toimii Peab Asfaltin asfalttiasema.

Nyt solmittu vuokrasopimus pitää sisällään LSJH:n nykyisellä alueella sijaitsevan kallion louhinnan sekä kiviaineksen jalostamisen Salon alueen markkinoille sekä alueella sijaitsevan asfalttiaseman tarpeille. Sopimus on solmittu 12 vuodeksi.

Louhinnan ja kiviaineksen jalostamisen hoitaa Peab Industri Oy:n kiviainesyksikkö, joka toimii Swerock-tuotemerkin alla. Louhinta on tarkoitus aloittaa heti.

”Meille on tärkeää saada kiviainesta asfalttiasemallemme mahdollisimman läheltä. Näin pienennämme toimintamme hiilijalanjälkeä”, sanoo tuotanto- ja kalustojohtaja Eero Sorri Peab Asfaltilta.

Peab Industrin toiminnan laajeneminen on yksi askel alueelle rakentuvan Lounapuiston kehitystyössä. LSJH on yksi noin 200 hehtaarin laajuisen kiertotalouspuiston maanomistajista ja veturiyrityksistä.

”LSJH:lle on tärkeää edetä alueen toteutuksessa ja mahdollistaa myös uusien kiertotaloustoimien ja -toimijoiden sijoittuminen alueelle lähitulevaisuudessa. Peab on ollut pitkäaikainen kumppani Korvenmäessä, joten oli luontevaa jatkaa toimintaa ja tukea alueen kiertotaloutta”, kertoo LSJH:n kehitysjohtaja Teemu Jutila.


Lounapuisto kiertotalouspuisto
Helsingintie 541, 24100 Salo